PVC hoort bij de meest gebruikte thermoplastische kunststoffen. Geen ander thermoplast biedt een zo breed aanwendingsspectrum en werd zo intensief onderzocht als PVC.

content_top_pvc

Polyvinylchloride wordt door polymerisatie van vinylchloride gemaakt. De basisstoffen voor de productie van vinylchloriden zijn chloor und ethyleen. De grondstof voor chloor is zout, dit kan steen- of meerzout zijn.

Om aanwendingsspecifieke PVC-Compounds te kunnen fabriceren, worden de PVC additieven als stabilisatoren, antistatica, vulstoffen, glijmiddelen, impact modifier en weekmakers toegevoegd. Bij zacht PVC worden de materiaaleigenschappen voor een groot deel door de ingezette weekmaker bestemd. PVC laat zich goed kleuren en blijft tot een temperatuur van -10 °C t/m -20 °C flexibel (in afhankelijkheid van het aandeel weekmakers). Met de juiste weekmaker worden ook voor levensmiddelen de strengste Ljuridische voorwaarden vervuld. Zacht PVC is bij kamertemperatuur bestendig tegen loog, zuur en tegen veel organische oplosmiddelen.